Wednesday, January 20, 2010

19 சனவரி 2010 அன்று நடந்தப் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு

தமிழ் இணைய மாநாடு 2010 பற்றிய 19 சனவரி 2010 அன்று நடந்தப் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பின் ஒளிப்பதிவு கீழே.